„Muzykoterapia” – Akademia Muzyczna – Gdańsk – 12.05.2013r.