„Wdzydzkie spotkania z Bazuną” – Wdzydze Kiszewskie – 22.08.2014r.